váš odborník v oboru plynárenství
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč

TECHNICKÝ PARTNER GasNet, s.r.o. - distribuce plynu

V roce 2005 jsme se stali technickým partnerem distributora plynu a zároveň dodavatele zemního plynu společnosti RWE.
Jako technický partner zajišťujeme tyto služby:

 • Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii maloodběr / domácnost
 • Smlouva o připojení k distribuční soustavě
 • Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení a schválení projektové dokumentace na GasNet Služby, s.r.o.
 • Montáže plynoměrů
 • Výstavba plynovodních přípojek z oceli a PE
 • Výstavba přeložek plynovodních přípojek z oceli a PE 
 • Výstavba plynovodů z oceli a PE
 • Výstavba přeložek plynovodů z oceli a PE

Zajistíme kompletní služby ohledně zřízení odběru plynu. Od prvního kroku - smlouva o připojení k distribuční soustavě, po uvedení spotřebičů do provozu.

Zajistíme pro Vás výkopové práce včetně řezání asfaltu a betonu.

 

Doklady, které je nutno doložit ke stavbě plynovodní přípojky:

 1. Územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení s razítkem nabytí právní moci, ve kterém musí být povolena stavba plynovodní přípojky
 2. Projektová dokumentace plynovodní přípojky ověřená provozovatelem distribuční soustavy a stavebním úřadem.
 3. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy (GasNet Služby, s.r.o.) k projektové dokumentaci
 4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě provozovatele (GasNet, s.r.o.)
 5. Kontaktní údaje
 6. Pokud se plynovodní přípojka realizuje pro právnickou osobu (kopie výpisu z OR)

Na podsyp, obsyp a zásyp dostatečné množství písku - prosívka není přípustná
POZOR: před započetím zemních prací je nutné si objednat vytyčení: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

 

Doklady, které je nutno doložit ke stavbě prodloužení plynovodu nebo přeložky plynovodu:

 1. Územní rozhodnutí nebo stavební povolení s razítkem nabytí právní moci (originál nebo ověřená kopie), ve kterém musí být povolena stavba plynovodu nebo přeložky plynovodu
 2. Projektová dokumentace plynovodu nebo přeložky plynovodu ověřená provozovatelem distribuční soustavy a stavebním úřadem (opatřena razítkem stavebního úřadu)
 3. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy (GasNet Služby, s.r.o.) k projektové dokumentaci
 4. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí kupní / nájemní v případě plynovodu a v případě přeložky plynovodu smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 5. Všechny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Návštěvnost stránek

148833