váš odborník v oboru plynárenství
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč

TECHNICKÝ PARTNER QUANTUM, a.s. - distribuce plynu

V roce 2013 jsme se stali technickým partnerem distributora plynu a zároveň dodavatele zemního plynu společnosti 
QUANTUM, a.s., Vyškov. Jako technický partner působíme a zajišťujeme tyto služby:

  • Nepřetržitá pohotovostní služba
  • Údržba distribuční sítě
  • Odečty plynoměrů
  • Vytyčování distribuční sítě
  • Kontrola křížení
  • Kontrola před záhozem
  • Montáže plynoměrů
  • Demontáže plynoměrů
  • Cejchování plynoměrů

Hlášení poruch:
Tel: 517 333 800 (nepřetržitá služba pro případ havárií)

Návštěvnost stránek

148833